• Κατασκευή και Συντήρηση Ειδικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Έξυπνα σπίτια KNX EIB...
 • Φωτοβολταϊκά Συστήματα
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Δημοσίων Έργων
 • Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών
 • Βιομηχανικές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
 • Μελέτες και Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού Θέρμανσης HVAC
 • Μελέτες Πυρανίχνευσης και Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων
 • Μελέτες και Εγκαταστάσεις Φωτισμού
 • Συντήρηση και Εγκατάσταση Αντλιοστασίων
 • Κατασκευή Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων οικιών, καταστημάτων και βιοτεχνικών χώρων
 • Κατασκευή εξωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (κήποι, γήπεδα, πλατείες) καθώς και φωτισμός δρόμων
 • Εγκαταστάσεις καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων (συναγερμοί, ηλεκτρονικά δίκτυα, δίκτυα υπολογιστών)
 • Εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας, γειώσεως και μετρητικών συστημάτων
 • Εγκατάσταση και Συντήρηση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (P.L.C.)