Οι Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αποτελούν, δίχως καμία αμφισβήτηση, ουσιώδες συστατικό της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας, κάθε μορφής επαγγελματικής εγκατάστασης.

Οι τεχνολογίες που αφορούν τα Η/Μ έργα τα τελευταία χρόνια, ευρίσκονται σε κατακόρυφη άνοδο, με αιχμή του δόρατος τους αυτοματισμούς, τη μικροηλεκτρονική, τις προγραμματιζόμενες μονάδες αυτοματισμού και των λογικών ελεγκτών (PLC), με τη διαδεδομένη, πλέον, χρήση τερματικών σταθμών συλλογής δεδομένων (P.P.A.).

Οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις, αποτελούν, αναμφίβολα, χώρο εφαρμογής των ανωτέρω, εγκαταστάσεις που εκτός από τις ανάγκες τους για κτηριακή υποδομή (συστήματα φωτισμού, καθαρισμού, θέρμανσης κτλ), έχουν, από την αποστολή τους, ανάγκες σύγχρονων συστημάτων κίνησης και παραγωγής.

Δηλαδή έχουν ανάγκη συστημάτων Η/Μ με μεγάλη και πολλαπλή βαρύτητα, αλλά και πολυπλοκότητα.

Παράλληλα η αναγκαιότητα για εξοικονόμηση ενέργειας και η συνεχής παρουσία νέων ή εναλλακτικών συστημάτων και προϊόντων, συνθέτουν μία καινούργια και απαιτητική πραγματικότητα, στις κατασκευές και υπηρεσίες των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Το αίτημα, στο οποίο ανταποκρίνεται με επιτυχία η Electricadomus είναι:

 • Ολοκληρωμένες λύσεις Η/Μ, μελετών, κατασκευών εγκαταστάσεων, ελέγχου λειτουργίας, συντηρήσεων, αναβαθμίσεων, επεκτάσεων, επιθεωρήσεων, αδειοδοτήσεων, επαυξήσεων, ανανεώσεων.
 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, οι οποίες εξασφαλίζουν έργα με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και υψηλή απόδοση.
 • Τεχνολογική αρτιότητα και υπεροχή στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα.
 • Σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογία κατασκευών.
 • Ποιότητα, αξιοπιστία συστημάτων και υλικών.
 • Ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση των χρηστών.
 • Αποτελεσματική διαχείριση κάθε τεχνικής ιδιαιτερότητας.
 • Ανταπόκριση στην αντιμετώπιση σύνθετων και απαιτητικών έργων και ειδικών κατασκευών, διαφοροποιημένων από τα συνήθη.

Η Electricadomus πρωτοπορεί και εξελίσσεται υπερκαλύπτοντας κάθε ανάγκη των εγκαταστάσεων σε, μεγάλης ή μικρής, έργα Η/Μ.

Έτσι παραδίδουμεή διαχειριζόμαστε έργα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, έργα που μας εδραιώνουν, χάρη στα αναγνωρίσιμα ποιοτικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

 


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

 1. Ραυτόπουλος Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος
 2. Ραυτόπουλος Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 3. Μαλαματίνης Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 4. Τεχνικό Προσωπικό (5 άτομα)
 5. Βοηθητικό Προσωπικό (6 άτομα)