Επίσης η εταιρεία μας προμηθεύτηκε τα παρακάτω εξειδικευμένα όργανα μετρήσεων για τις απαραίτητες μετρήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων:

 

Αναλυτής Ποιότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Αναλυτής Ποιότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

 1. Καταγραφή Τάσεων
 2. Καταγραφή Ρεύματος
 3. Υπερτάσεις / Βυθίσεις Τάσεως
 4. Καταγραφή Αρμονικών Εντάσεως / Τάσεως
 5. Καταγραφή ενεργού / Άεργου Ισχύος
 6. Καταγραφή ενεργού / Άεργου Ενέργειας
 7. Συντελεστή Ισχύος
 8. Κρουστικές Υπερτάσεις
 9. Ανάλυση Μονοφασικών και Τριφασικών Συστημάτων
 10. Πρότυπο EN61010

Θερμική Κάμερα

 

Η Θερμική Κάμερα TiRx είναι το τέλειο εργαλείο για τον αποτελεσματικό κτηριακό έλεγχο και την ενεργειακή διαχείριση. Σας επιτρέπει να έχετε εύκολα και αξιόπιστα την πλήρη εικόνα ενδεχόμενων προβλημάτων σε εμπορικά και οικιστικά κτήρια καθώς επίσης και πιο ασήμαντες διαρροές ενέργειας. Κατασκευασμένη για εργασία σε απαιτητικές και σκληρές συνθήκες εργασίας, σας εγγυάται γρήγορη και ακριβή διάγνωση.

Ολοκληρωμένη λύση για τις ενεργειακές σας επιθεωρήσεις!!!

Η θερμοκάμερα είναι όργανο διάγνωσης ενεργειακών απωλειών ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών και κτηριακού κέλυφους - EN1364

Η συγκεκριμένη θερμοκάμερα Fluke TiRx χρησιμοποιείται για τις παρακάτω εφαρμογές:

 • Απώλειες κουφωμάτων
 • Απώλειες θερμότητας στο κέλυφος, τους αρμούς και το δώμα
 • Κακές ηλεκτρικές συνδέσεις και ασυμμετρία φάσεων
 • Θερμοκρασίες λειτουργίας μοτέρ μηχανημάτων και ενεργού εξοπλισμού
 • Εντοπισμός διαρροών ορόφων
 • Θέρμανση, εξαερισμός, air-conditioning
 • Εντοπισμός διαρροών
 • Εντοπισμός καλωδίων ρεύματος
 • Ηλεκτρικοί κινητήρες
 • Αντλίες και υδραυλικές εγκαταστάσεις

Θερμική Κάμερα


Όργανο Εντοπισμού Καλωδίων - Βραχυκυκλώματος

Όργανο Εντοπισμού Καλωδίων - Βραχυκυκλώματος

 

 


Πολυόργανο μετρήσεων Macrotest

 

Το MACROTEST έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει όλες τις μετρήσεις και του ελέγχους που απαιτεί το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 στο μέρος 6. Πιο συγκεκριμένα έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τις παρακάτω λειτουργίες:

 • Έλεγχο συνέχειας αγωγών ισοδυναμικών συνδέσεων.
 • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με τάσεις συνεχούς ρεύματος 50 V, 100 V, 250 V, 500 V & 1000 V.
 • Έλεγχο διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύματος (ρελέ).
 • Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλματος και υπολογισμό αναμενόμενου ρεύματος βραχυκυκλώματος.
 • Μέτρηση τιμής αντίστασης γείωσης.
 • Έλεγχο πολικότητας και εύρεση φάσεων.
 • Μέτρηση τάσης επαφής.
 • Προσεγγιστική μέτρηση τιμής αντίστασης γείωσης χωρίς τη χρήση βοηθητικών ηλεκτροφίων.
 • Μέτρηση ειδικής αντίστασης του εδάφους.

Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι το MACROTEST είναι ο καλύτερος συνεργάτης του σύγχρονου ηλεκτρολόγου, ο οποίος με τη χρήση ενός και μόνο οργάνου μπορεί να πιστοποιήσει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD 384 και επιπλέον μπορεί να αναλάβει την επιθεώρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Πολυόργανο μετρήσεων Macrotest


Φωτόμετρο

Φωτόμετρο

 

 • Measure in Lux or Footcandles, front panel switchable
 • Measuring Range to 200,00 Lux or 20,000 Foot candles
 • Silicon photodiode sensor and filter
 • Data Hold to freeze reading on the digital display
 • MIN / MAX ability to show high and low readings
 • Autoranging plus Manual Range
 • Zero function to null display before a reading
 • Auto Power Off to save battery life
 • Includes protective sensor cap
 • Large, 3-1/2 digit display